A novai plébánia hivatalos honlapja

1. AZ ÁDVENTI IDŐSZAK

Ádvent, Adventus Domini = az Úr eljövetele, röviden: Úrjövet. Ádvent az Úr kegyelemhozó eljövetelére való felkészülés időszaka. Ádvent, egyben az egyházi év a Szent András apostol ünnepéhez (nov. 30.) legközelebb eső vasárnappal, ill. annak előestéjével kezdődik. Négy hétből áll, az utolsó általában csonka. A liturgikus szín: viola, kivéve a III., Gaudete (örvendjetek!) vasárnapján, amikor szabad rózsaszínt használni. Dicsőség nincs.

Az időszak népénekei: SzVU 1-14, 165, 185, 193. és EN 1-21.

 

 

SZVU

AZ EGYHÁZI ÉV NÉPÉNEKEI

Dec. 6.

Szent Miklós

 

487, 513, 514.

Dec. 8.

Szeplőtelen fogantatás

160, 161, 162.

242, 258, 321, 386, 415, 424, 435.

Dec. 15.

Brenner János

 

481, 502.

 

2. A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR

A karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, amelyen Jézus születésére emlékezünk. Időpontja december 25-e, parancsolt ünnep. Jézus a próféták által megjövendölt Messiás, aki megváltja az emberiséget a bűntől. Liturgikus szín a fehér, ill. egyes ünnepeken a piros. A karácsonyi idő Karácsony vigíliájával, szentestével (december 24.) kezdődik és a Vízkereszt utáni vasárnappal bezáróan végződik.

Az időszak népénekei: SzVU 15-36, 219.  és EN 22-57.

 

 

SZVU

AZ EGYHÁZI ÉV NÉPÉNEKEI

Dec. 26.

Szent István első vértanú

 

509.

Dec. 27.

Szent János apostol

 

510.

Dec. 28.

Aprószentek

 

480.

Dec. X.

Szent Család vasárnapja

25, 26, 35, 36.

35, 37, 42, 44, 46, 56.

Dec. 31.

Szent I. Szilveszter pápa; évvégi hálaadás

37, 38.

59.

Jan. 1.

Szűz Mária, Isten Anyja; Újév – parancsolt ünnep

39, 40, 41.

58, 50-62, 245, 388, 433.

Január 2.

Jézus

Szent Neve

151, 152.

218.

Január 6.

Vízkereszt

42– 46.

56,  63–66.

 

3. A FARSANGI IDŐSZAK

A farsang néhány vasárnapot felölelő rövid, évközi időszak. Hossza évről-évre változik, mivel zárónapja a húsvét időpontjához kötődik. Vízkereszttől (január 6.) a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz Hamvazószerdáig tart. A farsangi időszakban különösen bűnbánati énekeket éneklünk. Liturgikus szín a zöld.

Az időszak népénekei: SzVU 47-55.

 

 

SZVU

AZ EGYHÁZI ÉV NÉPÉNEKEI

Jan. 18.

Árpádházi Szent Margit

304.

460, 497.

Jan. 22.

Batthyány-Strattmann László herceg

 

458, 477, 492, 500.

Jan. 25.

Szent Pál apostol megtérése

 

501.

Febr. 2.

Gyertyaszentelő Boldogasszony

163, 164.

248.

Febr. 11.

lourdes-i Szűz Mária

 

239, 354, 410, 423, 431, 437.

 

4. A NAGYBÖJT

A nagyböjti idő Hamvazószerdától Húsvétvasárnapig tart. Célja Húsvét ünnepének előkészítése. Első szakaszának liturgikus tárgya a keresztségi kegyelem, a bűnbánat, vezeklés, a nagyböjti megújulás. A Nagyböjt vége felé a liturgia egyre inkább a szenvedő Krisztus alakját láttatja. Utolsó hete a Nagyhét. Nagyböjt kezdetétől a húsvéti virrasztásig nem mondunk Alleluját.

Liturgikus színe a lila, kivéve 3. vasárnapját, amikor a miseruha színe lehet rózsaszín is. E napon az orgona szólhat az ének kiséretén kívül is.

Az időszak népénekei: SzVU 47-78, 81-82, 224, 229, 279.  és EN 67-104.

 

 

SZVU

AZ EGYHÁZI ÉV NÉPÉNEKEI

 

Hamvazószerda

51, 55.

 

 

Virágvasárnap

77.

98, 103.

Márc. 19.

Szent József,  Mária jegyese

213.

455, 491, 498, 511.

Márc. 25.

Gyümölcsoltó Boldogasszony

165, 166.

249, 269, 300, 330, 331, 365.

 

5. A HÚSVÉTI IDŐ

A Húsvét az Egyház legfontosabb ünnepe. Jézus nagypénteki kereszthalála után a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Áldozatával megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. Az első niceai zsinat 325-ben határozott úgy, hogy legyen időpontja a tavaszi napéjegyenlőség (március 21.) utáni első holdtöltét követő vasárnap. A Katolikus Egyház 1581-ben kánonban rögzítette azt a számítási algoritmust, mely meghatározza ennek naptári helyét.

Az előkészületi idő a nagyböjt, amely Jézus negyvennapos sivatagi böjtjének emlékére, önmegtartóztatására tanít. A Húsvéti ünnepkör Húsvétvasárnappal kezdődik és a Pünkösddel zárul. A ciklus a karácsonyi ünnepi szakasz párja, de jóval régebbi annál. Latin neve: tempus paschale, azaz Húsvéti idő.  Nyolc vasárnapból áll: első a Húsvétvasárnap, majd folyamatosan számozva nyolcadik Pünkösd vasárnapja.

A húsvéti vigíliától kezdve az egész Húsvéti időben a szentmise befejező könyörgése után a „Mennynek királyné asszonya” (SzVU 205) antifónát vesszük. Az „Úr angyala” helyett is ezt imádkozzuk. A liturgikus szín a fehér ill. egyes ünnepeken, így Pünkösdkor is a piros. Ajánlott népénekek:

 

 

SZVU

AZ EGYHÁZI ÉV NÉPÉNEKEI

 

Nagycsütörtök

79, 80.

89, 105, 107, 108.

 

Nagypéntek

63, 67B, 78, 81, 82.

75, 77, 80, 82, 92, 95, 96, 106, 109 – 113.

 

Nagyszombat

83-92.

115, 569.

 

Húsvét

84-92, 280B.

113 – 133.

Ápr. 23.

Szent Adalbert

 

454.

Ápr. 25.

Szent Márk ev.

 

470, 562.

Máj. 1.

Szent József,

a munkás

213.

455, 491, 498, 511.

Máj. 4.

Szent Flórián

 

508.

Máj. 13.

Fatimai Szűz emléknapja

 

273, 280, 281, 292, 338, 379, 408, 409, 413.

Máj. 13.

Bogner Mária Margit

 

459.

Máj. 16.

Nepomuki Szent János

 

461, 503.

Máj. 22.

Casciai Szt. Rita

 

516.

 

Áldozócsütörtök

93-96.

136-137.

 

Pünkösd

97-103, 259, 260.

138-144.

Máj. 23.

Apor Vilmos pü.

 

474, 520.

Máj. 30.

Szent Jobb

293-298.

 

 

6. AZ ÉVKÖZI IDŐ

Vízkereszt és Hamvazószerda, valamint Pünkösd és a következő Ádvent közti összesen 34 hetet évközi időnek nevezzük. A liturgikus szín ebben az időszakban zöld.

Az évközi időnek nincs olyan határozottan körülírt tartalma, mint az ünnepi időszakoknak, de egyes szakaszai azért igazodnak bizonyos gondolatok váltakozásához. A Vízkereszt utáni néhány hét még a Karácsony fényében ragyog. A nagyböjt előtti hetekre már árnyék borul: Istenhez kiáltunk segítségért, fényességért. A Pünkösd utáni néhány hónap az Egyház földi vándorlásának idejét idézi föl. E misék tartalma: a hálaadás, a bizalom, a kérés, a jóra való szándék felindítása, az Egyház javaiban való örvendezés, a bajok, szenvedések, történelmi viharok között az Úr segítségül hívása. Végül az őszi hónapokban újból várakozástelibbé válik az Egyház hangja.

 

 

SZVU

AZ EGYHÁZI ÉV NÉPÉNEKEI

 

Mária az egyház anyja

63, 65, 72, 73, 173–197.

72, 76, 79 - 81, 87, 90, 93, 234 – 442.

 

Szentháromság vasárnapja 

104, 105.

145 – 149., 490.

 

Úrnapja

106–142, 280B.

150 – 152, 153 – 192.

 

Jézus Szent Szíve

153-157.

194, 195, 199-204, 207-213, 220, 221, 223, 225, 226, 228-230.

Jún 13.

Páduai Szt. Antal

215, 216.

456, 506.

Jún. 21.

Gonzágai Szent Alajos

 

464.

Jún. 24.

Keresztelő Szent János születése

 

330, 472.

Jún. 27.

Szt. László király

302.

457, 473, 484, 523.

Jún. 29.

Szent Péter és Pál apostolok

211, 212, 275.

 

Júl. 2.

Sarlós Boldogasszony

 

326, 330, 385, 396, 401, 417.

Júl. 3.

Szt. Tamás ap.

119.

 

Júl. 11.

Szent Benedek

 

465, 507.

Júl. 16.

Kármelhegyi Boldogasszony

 

306, 313, 355, 358, 398, 403.

Júl. 22.

Szent Mária Magdolna

 

471, 486.

Júl. 26.

Szent Joákim és Szent Anna

214.

467, 504, 505, 518, 519.

Aug. 5.

Havas Boldogasszony

 

265.

Aug. 6.

Urunk Színeváltozása

 

187, 206, 215.

Aug. 8.

Szent Domonkos

 

479.

Aug. 10.

Szent Lőrinc

 

499.

Aug. 15.

Nagy-boldogasszony

167, 168.

235, 329, 360, 362, 368, 405, 440.

Aug. 20.

Szent István király

293, 294 – 298.

483, 494.

Aug. 22.

Szűz Mária, világ királynője

 

319, 363, 390, 421, 432, 438, 439.

Szept. 8.

Kisboldogasszony

169, 170.

241, 308, 322, 343, 349, 412.

Szept. 12.

Szűz Mária szent Neve

171, 172.

289, 367, 418.

Szept. 14.

Szent Kereszt felmagasztalása

60, 63, 70, 82,

75, 77, 82, 92, 95, 96, 114.

Szept. 15.

Hétfájdalmú Szűz

63, 65, 67, 72, 73.

72, 76, 79, 80, 81, 87, 90, 93, 279.

Szept. 24.

Szent Gellért püspök

300.

 

Szept. 25.

Fogolykiváltó Szűz Mária

 

283, 287.

Szept. 29.

Szent Mihály, Gábor és Ráfael főangyalok

209.

512.

 

Szentírás vasárnapja

 

570.

Okt. 1.

Lisieux-i Kis Szent Teréz

 

478.

Okt. 2.

Szent őrzőangyalok

209.

 

Okt. 4.

Assisi Szent Ferenc

 

463, 490, 493.

Okt. 7.

Rózsafüzér Királynője

264, 287.

276, 301, 318, 341, 392, 399.

Okt. 8.

Magyarok Nagyasszonya

284, 285, 286.

243, 254, 270, 275, 282, 291, 297, 304, 315, 317, 319, 320, 332, 333, 334, 335, 342, 369, 372, 373, 389, 407, 419, 420.

Okt. 20.

Szent Vendel

217.

 

Okt. 22.

Templom­szentelés ünnepe

253, 267.

 

Okt. 23.

Kapisztrán Szent János

301.

476.

Nov. 1.

Mindenszentek

210.

469, 488, 489, 515, 522.

Nov. 2.

Halottak napja

235 – 252.

525, 526, 531, 534, 536, 538, 542, 545, 547, 549, 552, 553.

Nov. 5.

Szt. Imre herceg

293, 299.

517.

Nov. 9.

Lateráni bazilika felszentelése

267.

 

Nov. 11.

Szent Márton

 

475, 482, 495, 496, 524.

Nov. 13.

Magyar szentek

293.

515.

Nov. 19.

Árpádházi Szent Erzsébet

310.

466, 485, 521.

Nov. 21.

Szűz Mária bemutatása

 

277.

Nov. 22.

Szent Cecília

218B.

 

 

Krisztus Király

135B, 159, 282, 283, 305.

196, 198, 216, 217, 227, 231.

 

További énekek tematikus bontásban

SZVU

 

AZ EGYHÁZI ÉV NÉPÉNEKEI

 

Elsőáldozásra

216, 565, 575, 591.

 

Esküvőre

559 –561, 564, 566, 569, 573, 584, 585, 588, 590, 595, 599.

235–252.

Gyász énekek

525–555.

275, 280B, 306.

Himnuszok

24, 88, 141, 563, 582, 592, 596, 600.

143–159, 280A, 282, 283, 305.

Jézusról

193–233.

253 – 278.

Különböző alkalmakra

556–600.

 

Kyrie

3, 91.

258, 266.

Lelkipásztorhoz

558, 567, 574, 576, 577, 581, 597.

188.

Májusi ének

234, 271, 336, 337, 339, 411.

160–208, 284–292.

Máriáról

234–442.

219–234, 257.

Miseénekek

443–453.

106–142, 280B.

Oltáriszentségről

153–192.

264.

Rózsafüzér énekek

246, 260, 278, 309 – 311, 359.

209-218, 293–304.

Szentekről, vértanúkról

454 – 524.

 


 

 

Hungarian Chinese (Traditional) Croatian English French German Italian Slovak Slovenian

BONUM TV

Idöjárás

Felhőkép

Egyes tartalmak megtekintéséhez az Acrobat Reader innét szabadon letölthető!

Keresés


Copyright © 2008-2014. All Rights Reserved.