A novai plébánia hivatalos honlapja

Ének sorszáma Ének címe
1. A kereszténységben, hisszük (Miseének)
2. Harmatozzatok (Miseének)
3. Ó, bezárult Édenünk (Miseének)
4. Téged vár (Miseének)
5. Ave María
6. Az Úristen Ádám atyánknak
7. Áron vesszeje virágzik
8. Bűnös néped sírva kiált
9. Ébredj, ember
10. Mária, szűz virág
11. Ó, fényességes szép hajnal
12. Mennyországi fényes hajnal
13. Mint forró sóhaj
14. Ó, nemes, ékes
15. Üdvözlégy, ó drága vendég (Miseének)
16. Az angyal énekel (Miseének)
17. Az égbôl színméz csörgedez
18. Az Ige megtestesült (Az Oltáriszentségrôl)
19. A szép Szűz Mária
20. Csorda-pásztorok
21. Dicsôség mennyben az Istennek
22. Ez nap nékünk dícséretes nap
23. Istengyermek (Az Oltáriszentségrôl)
24. Jászolodban áldunk
25. Mennybôl az angyal
26. Midôn a Szűz Magzatát
27. Mind a világ
28. Nagy örömnap ez nékünk
29. Ó, gyönyörűszép titokzatos éj (Az Oltáriszentségrôl)
30. Ó, Jézus, szüzen született
31. Örülj, te boldog Betlehem
32. Pásztorok, pásztorok örvendezve
33. Szép violácska
34. Szülte a Szűz szent Fiát
35. Szűz Mária e világra nékünk
36. Vígasságos, hangos, nagy örömünk
37. Isten, ki az idônek
38. Az esztendô fordulóján
39. Szép kelet, szép nap
40. Kél a magasból tiszta fény
41. Ó, szép Jézus
42. Égi lakomára készüljünk (Miseének)
43. Az isteni gyermeket
44. Fényességén e mai napnak
45. János áll a part felett
46. Ím az égen feltűnik
47. Violaszín gyászruhába (Miseének missióra, lelkigyakorlatokra)
48. Isten áldjon, tünde játék (Különösen farsang napokra)
49. Árva, bűnös lelkem reszket (Lelkigyakorlatokra, missióra)
50. Mintha köztünk Jézus járna (Az Oltáriszentségrôl, különösen farsang napokra)
51. Hamvazkodjál, hívô lélek (Hamvazószerdára)
52. Hallgasd meg...könyörgésünket (Könyörgô körmenetre)
53. Könyörülj, Istenem (Könyörgô körmenetre, missióra, lelkigyakorlatokra)
54. Mit bízik e világ (Különösen farsang napokra)
55. Kereszten haldokló kegyes Jézusom (Hamvazásra, farsangra, missióra, nagyböjtre)
56. A Golgota-lépcsôn állok (Miseének)
57. Buzgó szívvel ünnepeljük (Miseének)
58. Bűnbánóknak menedéke (Miseének)
59. Bűnös lelkek (Miseének)
60. Hogyha hozzád járulunk (Miseének)
61. A fényes Isten-arcot
62. Ah! Jaj! Mit szemlélek
63. A keresztfához megyek
4. Az Atyának egy fiát
65. Áll a gyötrött Istenanyja
66. Bűnös lélek, sirasd, kérlek
67. Bágyad gyötrelmében
68. Hol vagy, édes Jézus
69. Jer, dícsérjük mindeneknek Atyját
70. Jézus, világ Megváltója
71. Keresztények, sírjatok
72. Keservesen siratja
73. Krisztus Anyja, Szűz Mária
74. Ó Jézus, Jézus
75. Ó szerencsés bűnös ember
76. Zengd, ó nyelv, a gyôzedelmet
77. Megváltó királyunk (Virágvasárnapra)
78. Szívünk, lelkünk most kitárjuk (Keresztúti ének)
79. Áhítattal készülôdjünk (Miseének Nagycsütörtökre)
80. E szín alatt (Nagycsütörtökre)
81. Én nemzetem (Nagypéntekre)
82. Királyi zászló jár elôl (Nagypéntekre)
83. Mint a szarvas ér vizéhez (Nagyszombatra)
84. Krisztus feltámadott, üljük meg (Miseének)
85. Örvendjetek, angyalok (Miseének)
86. Dicsôség, szent áldás
87. Föltámadt Krisztus
88. Krisztus feltámadott! Halljátok meg
89. Krisztus, virágunk
90. Örvendetes napunk támadt
91. Szent asszonyok jókor reggel
92. Szent Magdolna elmene
93. Megjelentünk hajlékodban (Miseének)
94. Galileai férfiak
95. Krisztus a mennybe fölmene
96. Krisztus mennybe fölmene
97. Jöjj, Szentlélek Istenünk
98. Szállj szívünkbe, nagy Isten (Miseének)
99. Ó alkotó Lélek, jövel
100. Ó Szentlélek Úristenünk
102. Szentlélek Isten, szállj reánk
103. Téged kérünk, Atyaisten
104. Kiben élünk
105. Szentháromságnak életem, halálom
106. Ó, ki ez oltáron (Miseének)
107. Dícsérd Sion Üdvözítôd
108. Mondj éneket
109. Áldjad, ember, e nagy Jódat
110. Áldunk téged, ó angyali kenyér
111. Csodákkal tündöklô
112. Ez nagy Szentség valóban
113. Édes Jézus, neked élek (Áldoztatáskor)
114. Égbôl szállott szent kenyér
115. Hadd lankadjak
116. Imádlak, nagy Istenség
117. Istenség mélysége
118. Krisztus teste és szent vére
119. Leborulva áldlak
120. Menyegzôs köntösbe
121. Mindeneknek szemei
122. Most az Úr Krisztusnak
123. Most lett a kenyér
124. Most nyomorult szolgád
125. Ne törd magad
126. Ó áldott szent Istenem
127. Ó szentséges, ó kegyelmes (Áldoztatáskor)
128. Porba hullok ím elôtted
129. Szent vagy, Uram
130. Szerelmes, édes Jézusom
131. Templom csendes mélyén (Szentségimádásra)
132. Üdvözlégy, édes Jézusunk
133. Üdvözlégy, Felség
134. Üdvözlégy, Krisztusnak
135. Üdvözlégy, ó drágalátos
136. Üdvözlégy Oltáriszentség
137. Üdvözlégy, szent test
138. Üdvözlégy, szép rózsa
139. Ó Uram, nem vagyok én méltó (Áldoztatáskor)
140. Üdvözlégy, üdvösséges Ostya
141. Velünk lakó tiszta Ostya
142. Zálogát adtad, ó Jézus
143. Elôtted, Jézusom, leborulok
144. Édes Jézus, én szerelmem
145. Gyôzhetetlen én kôszálom
146. Hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom
147. Jöjj el, Jézus
148. Néked, én Jézusom
149. Ó én Jézusom, hol merre jársz-kelsz
150. Uram Jézus! Légy velünk
151. Zengjünk Jézus szent Nevének (Jézus szent Nevérôl)
152. Ó Jézus, emlékezni rád (Jézus szent Nevérôl)
153. Ó add, Jézusom, nékem (Jézus szent Szívérôl)
154. Jézusomnak Szívén (Jézus szent Szívérôl)
155. Jézus Szíve (Jézus szent Szívérôl)
156. Jézus Szívét dícsérni (Miseének Jézus szent Szívérôl)
157. Szeretlek, szép Jézus (Jézus szent Szívérôl)
158. Acélszárnyon
159. Ó édes Jézus, ég és föld (Krisztus-Királyról)
160. Isten legszebb temploma (Miseének Boldogasszony Szeplôtelen Fogantatására, dec. 8.)
161. Máriát dícsérje lelkünk (Boldogasszony Szeplôtelen Fogantatására, dec. 8.)
162. Üdvözlégy Mária, Isten szülôje (Boldogasszony Szeplôtelen Fogantatására, dec. 8.)
163. Ki negyven nap elôtt (Gyertyaszentelô Boldogasszony napjára, február 2.)
164. Ó, Sion, templomod (Gyertyaszentelô Boldogasszony napjára, február 2.)
165. Mária kis hajlékában (Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára, március 25.)
166. Mennybôl követ ma küldetett (Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára, március 25.)
167. Felvitetett magas mennyországba (Nagyboldogasszony napjára, augusztus 15.)
168. Örülj, vigadj (Nagyboldogasszony napjára, augusztus 15.)
169. Nagy örömmel, énekléssel (Kisasszonynapjára, szeptember 8.)
170. Felvirradt az új örömnap (Kisasszonynapjára, szeptember 8.)
171. Mondj, szívem, dalt (Mária névnapjára, szeptember 12.)
172. Ó, Mária, drága név (Mária névnapjára, szeptember 12.)
173. Áldozzunk, hív keresztények (Miseének)
174. Boldogasszony, édes (Miseének)
175. Krisztusnak szent vérén (Miseének)
176. Néped, Isten, eléd járul (Miseének)
177. Szívünk-lelkünk összeszedjük (Miseének)
178. Szűz Mária, mennynek gyöngyös ékessége (Miseének)
179. Bús szívemnek (Mária szent Nevérôl)
180. Dícsérjük Jézus szentséges szűz Anyját
181. Hozzád futok bánatommal
182. Keserű gondok
183. Lelkem tiszta lánggal ég
184. Mária, édes Szűzanya
185. Mária, Szűzanya (Mária szentséges Szívérôl)
186. Mondj naponkint
187. Nagy mentsége reménysége
188. Néked ajánljuk, Szűzanyánk (Májusi ének)
189. Nyújtsd ki mennybôl
190. Ó áldott Szűzanya
191. Ó dicsôséges Asszonyság
192. Ó dicsôséges, ó ékességes
193. Ó dicsôült szép kincs
194. Ó Mária szent Szíve (Mária szentséges Szívérôl)
195. Te vagy földi éltünk
196. Üdvözlégy Mária, tengernek csillagja
197. Üdvözlégy, ó szép mennyek
198. Mennybéli Atyaisten (a lorettói litánia)
199. Uram, irgalmazz nekünk (b lorettói litánia)
200. Uram, irgalmazz nekünk (c lorettói litánia)
201. Üdvözítônk édesanyja (Advent 1. vasárnapja elôtti szombat estétôl február 2. estig)
202. Megváltónk Szülôje (Advent 1. vasárnapja elôtti szombat estétôl február 2. estig)
203. Mennyországnak Királynéja, angyaloknak (Gyertyaszentelô Boldogasszony napja után a nagyhét közepéig)
204. Királynéja az egeknek (Gyertyaszentelô Boldogasszony napja után a nagyhét közepéig)
205. Mennynek Királyné Asszonya (Nagyszombattól pünkösd utáni szombatig)
206. Mennyországnak Királynéja, Alleluja (Nagyszombattól pünkösd utáni szombatig)
207. Mennyországnak Királynéja, irgalmasságnak (Szentháromság vasárnapjától advent elôtti szombatig)
208. Irgalmas Szűzanyánk (Szentháromság vasárnapjától advent elôtti szombatig)
209. Véghetetlen örök Isten (A szent angyalokról)
210. Nagy öröm van ma az égben (Miseének Mindenszentekrôl)
211. Két oszlopa igazságnak (Szt. Péterrôl és Szt. Pálról)
212. Szent Péter Apostol (Szt. Péterrôl és Szt. Pálról)
213. Áldunk Isten jó szolgája (Szt. Józsefrôl)
214. Krisztus Jézus Nagyanyjának (Szt. Annáról)
215. Ha kívántok (Páduai Szt. Antalról)
216. Föltekintünk (Páduai Szt. Antalról)
217. Téged kérünk esedezve (Szt. Vendelrôl)
218. Ó szent János (Nepomuki Szt. Jánosról)
219. Az Úrnak dobban (Miseének)
220. Áldozattal járul hozzád
221. Egybegyűltünk, ó nagy Isten (Miseének)
222. Futva jöttem elibéd (Miseének)
223. Hozzád sóhajt (Miseének)
224. Induljunk testvérek (Miseének)
225. Jertek, keresztény hívek (Miseének)
226. Kegyességgel hívsz, ó Jézus (Miseének)
227. Kegyes szemmel nézz ránk (Miseének)
228. Keresve, ó Fölség, Téged (Miseének)
229. Kezdôdik az ének (Miseének)
230. Szeretettel jönnek hozzád (Miseének)
231. Vágyva jöttem (Miseének)
232. Zeng a harang (Miseének)
233. Minden földi dolgunk (Kismise)
233A.    Minden földi dolgunk (Kismise-Kezdetre)
233B.    Mit az angyalseregeknek (Kismise-Dicsôítésre)
233C.    Boldog, akit tanítasz (Kismise-Evangéliumra)
233D.    Hiszem az égi Úr (Kismise-Hiszekegyre)
233E.    Felajánljuk néked (Kismise-Felajánlásra)
233F.    Szent vagy... éneklik (Kismise-Szent, szentre)
233G.    Megjelent az Úr (Kismise-Úrfelmutatás után)
233H.    Itt a perc (Kismise-Áldozásra)
234. Összegyűltünk áldozatra (Kismise)
234A.    Összegyűltünk áldozatra (Kismise-Kezdetre)
234B.    Dicsôség a magasságban (Kismise-Dicsôítésre)
234C.    Írásokban hangos szóval (Kismise-Evangéliumra)
234D.    Krisztus vonja szívünket (Kismise-Hiszekegyre)
234E.    Áldozatra örök Isten (Kismise-Felajánlásra)
234F.    Szent, szent, szent (Kismise-Szent, szentre)
234G.    Az oltáron trónol (Kismise-Úrfelmutatás után)
234H.    Készen már (Kismise-Áldozásra)
235. Adj irgalmat (Miseének)
236. Édes Urunk, nézz le (Miseének)
237. Ama végsô harag napja
238. Élôk, holtak szent Istene
239. Én esendô, árva lélek
240. Jer, dícsérjük Istenünket
241. Ki ragyogni látod
242. Meg kell halni
243. Ments meg engem, Uram
244. Nézz le, Jézus
245. Ó egeknek Királynéja (Mária-ének)
246. Ó emberi gyarló nemzetség
247. Ó édes Megváltóm
248. Ó értem vért ontott
249. Ó Megváltó, kegyes Jézus
250. Ó örök fény napja
251. Szemünk telve könnyel (Kismise)
251A.    Szemünk telve könnyel (Kismise-Kezdetre)
251B.    Napja Isten haragjának (Kismise-Evangéliumra)
251C.    Vígasztaló jó Istenünk (Kismise-Felajánlásra)
251D.    Szent vagy... száll az ének (Kismise-Szent, szentre)
251E.    Maga Jézus (Kismise-Úrfelmutatás után)
251F.    Legyen ez az áldozatunk (Kismise-Áldozásra)
252. Színed elé jövünk (Kismise)
252A.    Színed elé jövünk (Kismise-Kezdetre)
252B.    Ama szörnyű napja (Kismise-Evangéliumra)
252C.    Kenyeret s bort hozunk (Kismise-Felajánlásra)
252D.    Szent vagy, Jézus (Kismise-Szent, szentre)
252E.    Isteni kenyér (Kismise-Úrfelmutatás után)
252F.    Jézusom isteni teste (Kismise-Áldozásra)
253. Bemegyek szent templomodba (Reggeli ének)
254. Fölkelt a nap már (Reggeli ének)
255. Jézus, Mária (Reggeli ének)
256. Mikor reggel lelkem (Reggeli ének)
257. Örvendezzünk, jertek (Reggeli ének)
258. Isten hozta (Fôpásztor fogadására)
259. Jöjj, Szentlélek Úristen (A Szentlélek segítségül hívása. -- Tanév, stb. megnyitáskor)
260. Jöjj el, Szentlélek Úristen (Szentbeszéd elôtt)
261. Hallottuk, Isten (Szentbeszéd után)
262. Ne hagyj elesnem (Szükségben, inségben)
263. Uram, hiszlek (Hit, remény, szeretet)
264. Szent Olvasót imádkoztunk (Rózsafüzér ájtatosságra)
265. Menny, föld, tűz (Megnyugvás Istenben)
266. Legyen, Uram, színed elôtt (Újmisére)
267. Üdvössége lett e háznak (Búcsúra, templom-, kápolnaszentelésre)
268. Tehozzád kiáltok (Munkánk sikeréért)
269. Áldj meg...kik itt egybegyűltünk (Áldás után)
270. Áldj meg minket, Atyaisten (Áldásra. -- Kimenôre)
271. Áldj meg minket, Jézus! esedezünk (Esôért)
272. Hallgasd meg...Uram, Isten (Áldás után)
273. Áldj meg minket, Teremtô (Mise végén)
274. Áldjon meg minket (Szentbeszéd után. -- Kimenôre)
275. Hol szent Péter (Pápai himnusz)
276A. Téged, Isten, dícsérünk (Hálaadásra)
276B. Téged áldunk (Hálaadásra)
277. Téged, Isten, magasságban (Hálaadásra)
278. Immár a nap leáldozott (Estéli könyörgés)
279. Imádjuk a testet és vért
280A. Gyermekszívek
280B. Gyôzelemrôl énekeljen (Eucharisztikus himnusz)
281. Bôséges irgalmú
282. Üdvözlégy, szent orvosunk (Krisztus-Királyról)
283. Krisztusunk (Krisztus-Királyról)
284. Boldogasszony Anyánk
285. Egek ékessége
286. Édesanyja, Nagyasszonya
287. Angyaloknak királynéja (Litánia-parafrázis)
288. Boldogságos Krisztus Anyja
289. Angyaloknak nagyságos Asszonya
290. Gyászba borult
291. Dícsértessél, ó Mária (Litánia-parafrázis)
292. Máriát dícsérni
293. Isten, hazánkért térdelünk
294. Ah, hol vagy (Szent István királyról)
295. Áldott szent István (Szent István királyról)
296. Magyarok fénye (Szent István királyról)
297. Igaz hitnek (Szent István királyról)
298. Ó dicsôséges szent Jobbkéz (A Szent Jobbról)
299. Szent Imre herceg (Szent Imre hercegrôl)
300. Felmutat égbe (Szent Gellért püspökrôl)
301. Drága hazám, te (Kapisztrán Szent Jánosról)
302. Sziklahitű László (Szent László királyról)
303. Szent Erzsébet Asszony (Árpádházi Szent Erzsébetrôl)
304. Pannóniában nôtt (Árpádházi Szent Margitról)
305. Mért feledkezel el (Könyörgés Krisztus-Királyhoz)
306. Isten, áldd meg a magyart (Magyar himnusz)

 

Hungarian Chinese (Traditional) Croatian English French German Italian Slovak Slovenian

BONUM TV

Idöjárás

Felhőkép

Egyes tartalmak megtekintéséhez az Acrobat Reader innét szabadon letölthető!

Keresés


Copyright © 2008-2014. All Rights Reserved.