A novai plébánia hivatalos honlapja

EGYHÁZKÖZSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

A PLÉBÁNIA TERÜLETÉN 2014-BEN

 

Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, Krisztus titokzatos teste. Mindenki hozzá tartozik a Katolikus Egyházhoz, akit megkereszteltek, aki elfogadja a katolikus hitet és az Egyház szentségeit, közösségben a pápával és a püspökökkel, az Egyházhoz tartozónak vallja magát és gyakorolja vallását.

Vallását az a személy gyakorolja, aki rendszeresen részt vesz a vasárnapi szentmiséken, él a szentségekkel, a közösségen kívül a családjában, vagy magánúton is naponta imádkozik, részt vesz az egyházközségi programokon, a krisztusi elveknek, Isten tízparancsolatának és az Egyház öt parancsának megfelelően, azok betartásával igyekszik élni, hite, gondolkodása megfelel az egyház tanításának, hitoktatásban részesül és gyermekei számára is ezt kéri.

Az Egyház öt parancsa között található, hogy az Egyházat a Krisztus-hívők közösségének igyekeznie kell lehetőségeihez mérten anyagilag is támogatni. Ezt szolgálja minden plébánián az egyházi hozzájárulás befizetése. Mivel a templom nem "különféle alkalmakra (születés, halálozás, esküvő) bérbe vehető terem", hanem a közösség katolikus életének központja, ezért annak fenntartása minden katolikus feladata. Egyben az egyházközségi hozzájárulás megfizetésével ki-ki megvallja a helyi egyházközséghez tartozását és katolikus identitását.

Az egyházi hozzájárulás összege elsősorban az egyházközség céljait, közösségi programok szervezését, közösségi épületeink fenntartását, ezen belül is konkrétan templomaink kisebb-nagyobb problémáinak helyreállítását, berendezéseinek korszerűsítését biztosítja. Ez mind a templomot építő és fenntartó közösség érdekeit szolgálja.

Az egyházközségi hozzájárulás összege a Novai plébánián a Megyéspüspök rendelkezésének megfelelően a nettó éves jövedelem 0,5%-a, az egyházközségi képviselőtestület 2014. február 1-jei döntése szerint továbbra is legalább 2500 Ft személyenként. Az egyházközségi hozzájárulást minden 18. életévét betöltött bármilyen jövedelemmel rendelkező római katolikusnak illő célszerűen rendszeresen, évente egy összegben megfizetnie.

Az egyházi hozzájárulás befizethető:

  • templomainkban a szentmisék után;
  • a plébánián (Nova, Göcseji út 1.) személyesen;
  • az egyházi adó elfogadásával megbízottaknál személyesen;
  • átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő számlaszámra: 74000119-10717240 (Bak- és Vidéke Takarékszövetkezet). A közlemény rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az adott évet.

Esetleges elmaradást az elmaradt évek számának megfelelően, de legfeljebb 7 évre visszamenőleg lehet rendezni például a szentségek kiszolgáltatásának kérésekor, szentmise szándék bejegyzésekor, illetve temetés adminisztrációs ügyeinek rendezésekor.

 

Támogatását hálásan köszönjük!

Isten fizesse meg minden adományát és az egyházért tett fáradozásait!

 

 

Tájékoztatásként alábbiakban közöljüka megyéspüspök rendelkezésének megfelelő

2014. évi egyházközségi hozzájárulásmeghatározását segítő táblázatot

 

Havi nettó kereset
vagy nyugdíj (Ft)

0,5% havonta (Ft)

Éves nettó kereset
vagy nyugdíj (Ft)

1 év =

0,5% x 12 hónap (Ft)

       
   

minimum 2014-ben:*

2.500,-

       

42.000,-

210,-

504.000,-

2.520,-

45.000,-

225,-

540.000,-

2.700,-

50.000,-

250,-

600.000,-

3.000,-

60.000,-

300,-

720.000,-

3.600,-

70.000,-

350,-

840.000,-

4.200,-

80.000,-

400,-

960.000,-

4.800,-

90.000,-

450,-

1.080.000,-

5.400,-

100.000,-

500,-

1.200.000,-

6.000,-

120.000,-

600,-

1.440.000,-

7.200,-

140.000,-

700,-

1.680.000,-

8.400,-

160.000,-

800,-

1.920.000,-

9.600,-

180.000,-

900,-

2.160.000,-

10.800,-

200.000,-

1.000,-

2.400.000,-

12.000,-

250.000,-

1.250,-

3.000.000,-

15.000,-

300.000,-

1.500,-

3.600.000,-

18.000,-

400.000,-

2.000,-

4.800.000,-

24.000,-

500.000,-

2.500,-

6.000.000,-

30.000,-

stb.

stb.

stb.

stb.

Esetleges elmaradást az elmaradt évek számának megfelelően, de legfeljebb 7 évre visszamenőleg lehet rendezni például a szentségek kiszolgáltatásának kérésekor, szentmise szándék bejegyzésekor, illetve temetés adminisztrációs ügyeinek rendezésekor.

* Az egyházközségi képviselőtestület 2014. február 1-jei állásfoglalásának megfelelően.

 

Hungarian Chinese (Traditional) Croatian English French German Italian Slovak Slovenian

BONUM TV

Idöjárás

Felhőkép

Egyes tartalmak megtekintéséhez az Acrobat Reader innét szabadon letölthető!

Keresés


Copyright © 2008-2014. All Rights Reserved.